بازارها و صنایع

پوشش بازار

اروپا - LatAm - خاورمیانه

کسب و کار اصلی ما در حال حاضر در اروپا قاره است. از این رو، ما بیشتر از اینکه به مشتریان در آمریکای شمالی و جنوبی، خاورمیانه و انگلستان خدمت کنیم، بیشتر خوشحالیم.

پوشش صنعت

رسانه - FMCG - مشاوره

مشتریان ما از طیف گسترده ای از صنایع می آیند. 3 مورد برتر "رسانه" (از جمله آژانس های رسانه ای) ، کالاهای مصرفی سریع و شرکت های مشاوره هستند. اما ما همچنین مجاز به حمایت از شرکت های صنعت مالی ، صنعت خودرو یا بخش ارتباطات از راه دور هستیم.

یادداشت در لیست مشتری:

ما بسیار از شرکت هایی که مجاز به خدمت هستند افتخار می کنیم. مجددا و دوباره از ما پرسیدیم چرا ما پس از آن هیچ لیست مشتری - همچنین به عنوان دیوار جایزه نامیده می شود - انتشار. درست است که این نه تنها از محدودیت های نجیب محروم می شود، بلکه باید با این واقعیت هماهنگ باشد که در هر مورد، توافقنامه های محرمانه بسیار گسترده ای به دست می آید. اگر اکنون شما کنجکاو کرده اید، فقط با ما تماس بگیرید. ما خوشحالیم که شما را در ارتباط مستقیم با مشتریان ما قرار دهیم.