اطلاعات نشر

SAYG GMBH

خلیج تجاری 388 / 822

A-1020 وین

 

تلفن: + 43 1 997 18 21-0

ایمیل: info@sayg.com

 

وابستگی اتاق: اتاق بازرگانی اتریش

اداره زمین وین

عضو انجمن های تجاری زیر:

  • مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات
  • تبلیغات و ارتباطات بازار

 

شماره ثبت شرکت: FN 341221x

دادگاه بازرگانی تجاری: دادگاه تجارتی وین

VAT-ID.: ATU65498856

 

قانون حرفه ای: مقررات تجارت www.ris.bka.gv.at

شرایط عمومی SAYG GMBH

سیاست حفظ حریم خصوصی SAYG GMBH