Trhy a odvetvia

Pokrytie trhu

Európa - Litva - Stredný Východ

Naša hlavná činnosť je v súčasnosti v kontinentálnej Európe. Preto sme o to viac potešení, že pracujeme pre klientov v Severnej a Južnej Amerike, na Strednom východe av Spojenom kráľovstve.

priemysel Pokrytie

Médiá - FMCG - poradenstvo

Naši klienti pochádzajú z rôznych odvetví. Top 3 sú "médiá" (vrátane mediálnych agentúr), rýchlo sa rozvíjajúce spotrebné tovary a poradenské spoločnosti. Ale môžeme sa zaoberať aj spoločnosťami z finančného, ​​automobilového alebo telekomunikačného sektoru.

Poznámka k zoznamu klientov:

Sme veľmi hrdí na spoločnosti, ktorým môžeme slúžiť. Znova a znova sme sa pýtali, prečo sme potom nezverejnili žiadny zoznam klientov - tiež známy ako trofejová stena -. Úprimne povedané, toto nielenže vďačí ušľachtilej zdržanlivosti, ale súvisí aj so skutočnosťou, že v každom prípade dochádza k plneniu veľmi rozsiahlych dohôd o utajení. Ak sme vás teraz zvedaví, kontaktujte nás. Sme radi, že vás priamym kontaktom s našimi klientmi.