Μάρκετινγκ μίγμα vs μοντελοποίηση Attribution

Μια αιώνια παρεξήγηση: το μίγμα μάρκετινγκ εναντίον μοντελοποίηση απόδοσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο προσεγγίσεων αναπτύχθηκαν με συμπαγή τρόπο:

https://www.warc.com/NewsAndOpinion/News/39908

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις

Νίκαια άρθρο WARC σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εμπορίας.

Εδώ είναι ο αντίστοιχος σύνδεσμος: https://www.warc.com/NewsAndOpinion/News/39447