отпечатък

Принадлежност към камарата: Австрийска търговска камара

Търговските сдружения:

 • Бизнес Консултинг & ИТ
 • Реклама и пазарна комуникация

Номер на регистрацията на компанията: FN 341221x

Търговски регистър Съд: Търговски съд Виена

ДДС-номер: ATU65498856

Условия за ползване SAYG GMBH 2012 03

 

 

 • E-Mail
 • телефон
  + 43 1 9971821-0
 • факс
  + 43 1 9971821-99
 • Адрес
  SAYG GMBH
  Бизнес център "Дунав"
  Търговски кей 388 / Топ 822
  1020 Wien