отпечатък

SAYG GMBH

Търговски кей 388 / 822

A-1020 Виена

Телефон: + 43 1 997 18 21-0

Поща: info@sayg.com

Принадлежност към камарата: Австрийска търговска камара

Land Guild Виена

Член на следните търговски асоциации:

  • Бизнес Консултинг & ИТ
  • Реклама и пазарна комуникация

Номер на регистрацията на компанията: FN 341221x

Търговски регистър Съд: Търговски съд Виена

ДДС-номер: ATU65498856

Професионално право: Търговски правилник www.ris.bka.gv.at

Общи условия на SAYG GMBH

Политика на поверителност на SAYG GMBH